Filmový klub RAJ

Filmový klub RAJ Stará Ľubovňa pracuje pri kine Tatra v Starej Ľubovni. Je členom ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV v Bratislave. 

Jeho zámerom je organizovať filmové predstavenia nekomerčnej kinematografie pre verejnosť a zároveň združovať obyvateľov mesta a okolia Starej Ľubovne so záujmom o filmy a kinematografiu.

Členom FK sa môže stať každý filmový fanúšik zakúpením členského preukazu ASFK v hodnote 5 € /na celý rok/ v pokladni kina. Preukaz platí jeden kalendárny rok /od 1.1. – 31.12./ a možno ho použiť na filmové predstavenia vo všetkých filmových kluboch na Slovensku. Výhodou držiteľa členského preukazu je zvýhodnené zľavnené vstupné /po predložení preukazu/ na všetky filmové projekcie FK.

Filmový klub premieta svoje filmy v kine Tatra Stará Ľubovňa nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť v rámci profilu kina a filmy sú označené na plagátoch ako klubový film. Viac informácií na plagátoch kina Tatra, v Ľubovnianskych novinách a na tejto stránke.

Kino TATRA je moderne zdigitalizované kino - DCP formát, s kvalitným dolby digital zvukom 7.1., s mäkkými modernými sedačkami.

Kontakt:

Centrum voľného času 
Filmový klub RAJ
Farbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa