Najbližšie hráme

Prázdniny s Broučkem Prázdniny s Broučkem
HÁVEĎHÁVEĎ
FURIOSA: MAD MAX SÁGAFURIOSA: MAD MAX SÁGA
Fantastická trojkaFantastická trojka

Prázdniny s Broučkem

2DOR12
Réžia:Jiří Matoušek
Hrajú:Bára Poláková, Lukáš Příkazký, Tomáš Jeřábek, Michal Isteník
Premiéra:2. máj 2024
Dĺžka:87 minút
Žáner:Komédia
Prázdniny s Broučkem

Upozorňujeme, že pri filmoch s vekovým obmedzením 15+ a 18+ je potrebné dodržiavať Prevádzkový poriadok.

Na filmy označené ako 18+  nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. Vek divákov je preverovaný pri vstupe do kinosály a ak osoba nevie preukázať plnoletosť hodnoverným dokladom, nebude jej umožnený vstup a nemá ani nárok na vrátenie vstupného.

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť, ani vymieňať.

Vysvetlivky: SD – slovenský dabing, ST – slovenské titulky, SV – slovenská verzia, ČD – český dabing, ČT – české titulky, ČV – česká verzia, OR – originálna verzia

Mesačný plagát