Kontakty

Centrum voľného času
Kino Tatra
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 907 934 552
e-mail: cvcstaralubovna1@gmail.com
www.cvc.sk

Riaditeľka

PhDr. Marta Hanečáková PhD.
e-mail: cvcstaralubovna1@gmail.com

Vedúci kina

Pavel Mrug
tel.: +421 907 934 552
e-mail: cvcstaralubovna1@gmail.com