Projekt Kocka

Mesto Stará Ľubovňa, ako vedúci partner v spolupráci s Mestom Gmina Rabka Zdroj z Poľskej republiky začalo 16. septembra 2014 realizáciu aktivít projektu:
Projekt Kocka je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 formou regionálnej investičnej pomoci a pomoci de minimis. Oprávnené výdavky nášho Mesta sú vo výške 449 698,50 eur.
Keďže ide o projekt, ktorý bude v neskoršom období generovať príjem, spolufinancovanie projektu je vo výške 240 738,50 eur, čo predstavuje 53,61 % z celkovej sumy. Národné spolufinancovanie je 208 328,50 eur. Vlastné zdroje Mesta Stará Ľubovňa sú vo výške 203 698,50 eur.
V rámci projektu sa zrekonštruovali budovy kina v Starej Ľubovni a v poľskej Gmina Rabka Zdroj.
Už v prvej polovici roka 2015 mala budova kina multifunkčný charakter - kino, mini galéria, kaviareň a hostel s ubytovaním pre mladých. V rámci projektu sa uskutoční aj festival horských filmov a konferencia na tému Cestovania mládeže.